Telefony alarmowe
Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 23285

Organy Spółdzielni

Organem uprawnionym do reprezentacji jest Zarząd Spółdzielni. 

Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza.