Telefony alarmowe
Wizyt:
Dzisiaj: 89Wszystkich: 82258

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czlonków SM "ARS"

Ogłoszenia  » Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czlonków SM "ARS"

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM “ARS” W SZCZECINIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “ARS” w Szczecinie działając na podstawie § 10 ust.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia członków SM „ARS” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SM „ARS”, które odbędzie się w dniu 09.07.2018 roku o godz. 1830 w stołówce akademickiej „KUBUŚ” przy ul. Chopina 53 w Szczecinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybory przewodniczącego i członków Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Wybory uzupełniające członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ARS” w Szczecinie.
8. Ogłoszenie wyników wyboru do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ARS” w Szczecinie.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Na zgromadzenie prosimy o przybycie z dowodem osobistym, w celu potwierdzenia tożsamości. Członkowie uczestniczą w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni od 20.06.2018 r.

Tryb przekazania zawiadomień jest zgodny z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 6/2011 z dnia 20.06.2011 r. w sprawie sposobu zawiadamiania o Walnym Zgromadzeniu Członków.


PREZES ZARZĄDU S.M. “ARS”


Bogdan Rasiński