Telefony alarmowe
Wizyt:
Dzisiaj: 12
Wszystkich: 358778

Fundusz celowy

Ogłoszenia » Fundusz celowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ARS” w Szczecinie
informuje,
że zgodnie z wnioskiem Walnego Zgromadzenia
Członków SM ARS w Szczecinie z dnia 21.09.2021 roku
oraz
uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2021 z dnia 16.11.2021 roku,
z dniem 01 marca 2022 roku
zostanie utworzony
fundusz celowy w wysokości 0,50 zł/m2
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego
na remont dachu i docieplenie budynku mieszkalnego
przy ul. Chopina 49-49G w Szczecinie.