Telefony alarmowe
Wizyt:
Dzisiaj: 42
Wszystkich: 279108

Walne Zgromadzenie w 2021 r. zostanie zwołane po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Ogłoszenia » Walne Zgromadzenie w 2021 r. zostanie zwołane po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie informuje, że z przyczyn niezależnych od Zarządu Spółdzielni , tj. w związku trwającym stanem zagrożenia epidemicznego
nie ma prawnych możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ARS zostanie zwołane przez Zarząd w terminie 6-ciu tygodni od odwołania tego stanu.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Jolanta Popławska